Strona główna Książka Autorzy
 
Pomarańcz – wyznacza trendy wśród zespołów
2011-02-08

Tytuł nie jest bynajmniej wyrazem przesadnej ambicji autorów, reklamy książki „Zespoły po polsku”, czy też popularności znanej sieci komórkowej. Nie ma on również dużo koneksji z aromatycznością i smakiem pysznych owoców. Inspiracją za to stała się nowa książka „Orange Revolution”, w której autorzy Adrian Gostick and Chester Elton prezentują nowe ujęcie zespołów. Skąd tytułowy  pomarańczowy? Oto i proste wyjaśnienie: biznes czyli organizacje, organizacje czyli ludzie, a jeśli ludzie to i stałe pytanie: jak sprawić, żeby ludziom chciało się chcieć? Stąd w ostatnich latach badania, działania na rynku i w organizacjach skoncentrowane były w dużej mierze na pracownikach, ich motywacjach i budowaniu zaangażowania. Popularność zyskały teorie z nurtu „marchewki”, czyli stwarzania systemów motywacyjnych, budujących zaangażowanie, podkreślających znaczenie poznania pracowników, zapewnienia szacunku, uznania, etc. „Marchewka” stała się podstawową formułą budowania zespołów, stawiania ludziom wyzwań i zestawem sposobów motywowania. Stąd właśnie podejście autorów „Pomarańczowej rewolucji”, którzy właśnie w nawiązaniu do marchewkowej teorii motywacji opisują charakterystyki, zasady i funkcjonowanie skutecznych zespołów (w oryginale breakthrough teams).

Główne założenie książki można opisać krótko: to ludzie są siłą organizacji, to oni stoją za sukcesami i zmianami, a także posiadają możliwość „pisania przyszłości”. To, co cechuje skuteczne zespoły, to nie ich liderzy, ale przede wszystkim ludzie posiadający wiarę w możliwości i sukces. Wkładający tę wiarę w codzienne działania.

Skuteczne zespoły mają także świadomość i rozumieją istotę relacji   jako czynnika zapewniającego wyniki. Idą nawet o krok dalej - same   wyznaczają własny zestaw standardów wzajemnych interakcji. Członkowie   takich zespołów „godzą się” na podążanie i kierowanie się w działaniu   wspólnymi zasadami i wartościami. Zasady te, jak twierdzą autorzy   „Pomarańczowej Rewolucji”, nie są przypadkowe. Na podstawie   przeprowadzonych badań na ponad 350 000 pracownikach, z 28 branż, powstał   zbiór zawierający standardy działania efektywnych zespołów. Przykład – najpopularniejsza Zasada Trzech:

  • Wow – zespoły stawiają na i kierują się światowej klasy standardami wykonywania
  • No suprises (Bez niespodzianek) – wszyscy członkowie zespołów są odpowiedzialni za otwartą i szczerą rozmowę oraz każdy z nich wie, czego może oczekiwać od innych
  • Cheer (doping) – członkowie zespołów wspierają się, rozumieją nawzajem, szanują i dopingują wzajemnie, aby osiągnąć wspólne zwycięstwo

Co jeszcze charakteryzuje skuteczne (przełomowe) zespoły? Pragnienie osiągania ambitnych celów wiara członków zespołów w siebie nawzajem i w możliwość wspólnych osiągnięć, podejmowanie skalkulowanego ryzyka, realistyczne szacowanie możliwych rezultatów, przezwyciężanie problemów lub konfliktów, posiadanie nawyków opowiadania (tworzenia) historii, opowieści, które oddają istotę wyznaczonych celów lub osiągnięć. Ponadto członkowie takich zespołów regularnie znajdują czas na  zidentyfikowanie celów dopasowanych do własnych kompetencji, jak i do potrzeb zespołu i organizacji. Jednostki upewniając się, że ich wysiłki będą miały osobiste znaczenie, ale też przyniosą korzyści innym, często odkrywają, że największy wpływ i znaczące działania leżą poza ich codziennymi zadaniami. Generalnie więc zespoły te wychodzą poza obszar obowiązków i zadań zdefiniowanych w opisie ich pracy. Dają i robią rzeczy „ponad”.

Z drugiej strony ich praca jest rozumiana, zauważana i doceniania przez pracodawców, którzy otwarcie się komunikują, budują zaufanie i okazują szacunek. W samych zespołach zaś, członkowie mają poczucie wzajemnego koleżeństwa oraz troski o ich dobre samopoczucie ze strony menedżera. Przykładowo, 63% z badanych pracowników stwierdziło, że relacje i przyjaźń z współpracownikami z zespołu utrzymywane poza miejscem pracy, mają pozytywny wpływ na ich produktywność.

Najważniejsze przesłanie „pomarańczowego podejścia” podkreśla, że zespoły, które kierują się powyższymi zasadami (jakże prostymi i znajomo brzmiącymi) tylko w niewielkim stopniu potrzebują lidera, aby odnieść sukces. Wniosek: to ludzie tworzą zespoły i to w ludziach drzemie siła sukcesu. Warto sięgnąć po książkę Gostika i Eltona, w której piszą oni nie tylko o tych prostych, aczkolwiek często zapomnianych zasadach, lecz także podają praktyczne wskazówki jak budować, zarządzać i motywować zespoły wysokiej skuteczności (oparte na przeprowadzonych badaniach i analizach). Nie zawsze bowiem to, co brzmi i wydaje się proste, jest łatwe do zastosowania w rzeczywistości.  Warto więc przypomnieć sobie proste zasady, które często giną w organizacyjnym świecie i pędzących procesach. W ramach pomarańczowego trendu i rozwoju zespołowości (nie tylko po polsku) - polecamy.

Ewa Kubica

Byłem na wykładzie prof. Bliklego, który bardzo jasno pokazał on, że strategia marchewki i kija nie sprawdza się, a to ze względu, na to że w swojej istocie relacja pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest oparta na walce o kontrolę. W takim "układzie współpracy" wygrywa raz jedna a raz druga strona. Od siebie dodam, że w paradygmacie walki, a taki obecnie obowiązuje na całym świecie, idea prawdziwej współpracy to iluzja. Na zachodzie też walczą, tyle że formy są bardziej subtelne niż u nas. Zaangażowanie w pracę jest funkcją poziomu świadomości pracodawcy i pracownika, ale ta wiedza dopiero czeka na odkrycie. pozdrawiam rw
Autor: robert wyszyński | Data dodania: 2011-02-24 19:24:29 | Dodaj komentarz
Witam, dziękuję za komentarz. W czystej postaci różnego rodzaju zjawiska występują niezwykle rzadko. Niemniej jednak, są sytuacje i firmy, które lepiej niż inne radzą sobie z ową "iluzją". Potrafię sobie wyobrazić sytuację w której wygrywa i pracodawca i pracownik. Co więcej - niejednokrotnie już takie firmy / ludzi widziałem, w dużej mierze sam za takiego się uważam. Z pewnością paradygmat walki obowiązuje w wielu miejscach, ale nie na całym świecie; moim zdaniem to zbyt ogólne opisanie rzeczywistości.

Pozdrawiam.
Autor: Michał Zaborek | Data dodania: 2011-02-25 15:55:09 | Dodaj komentarz
 
 

Copyright by Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. 2009. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie treści zawartych na witrynie www.zespolypopolsku.pl, w całości bądź w części,
w formie drukowanej bądź za pośrednictwem internetu, jest bez zgody Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. zabronione.
Projekt i realizacja: vigla.pl